آرشیو اخبار

شروع فرآیند ثبت نام حلقه های راه مهندسی

شروع فرآیند ثبت نام حلقه های راه مهندسی

ثبت نام حلقه های راه مهندسی از روز شنبه آغاز شد. دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت حلقه های راه مهندسی و یا مراجعه حضوری به غرفه ثبت نام واقع در همکف ساختمان ابن سینا اقدام به ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است ثبت نام تا سه شنبه ادامه دارد و مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

About The Author