آرشیو اخبار

ثبت نام بیش از ۳۵۰ نفری دانشجویان در روز نخست ثبت نام

ثبت نام بیش از ۳۵۰ نفری دانشجویان در روز نخست ثبت نام


در روز شنبه اولین روز ثبت نام بیش از ۳۵۰ نفر از دانشجویان با مراجعه حضوری به غرفه ثبت نام واقع در همکف ساختمان ابن سینا اقدام به ثبت نام نمودند. ثبت نام تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.

 
مدیریت

نوشته شده توسط مدیریت